DONATE

HITUNG ZAKAT


Selamat datang di halaman panduan menghitung (kalkulator) zakat, semoga dapat membantu Anda dalam menjalankan hidup dengan penuh berkah melalaui pengeluaran zakat yang benar dan tepat sasaran.
Tersedia 3 macam kalkulator zakat antara lain:
  1. Kalkulator Zakat Harta Usaha
  2. Kalkulator Zakat Harga Simpanan
  3. Kalkulator Zakat Profesi
Jangan lupa! Salurkan zakat Anda hanya melalui LazisNU Kota Pasuruan
Nomor Rekening;
ZAKAT, Bank Jatim Syariah (114)6142020030
Infaq/Shodaqoh, Bank Syariah Mandiri (451)7106839993
a.n. Lazisnu Kota Pasuruan

Post a Comment

0 Comments